โฆษณาทีวี ที่ประทับใจมากที่สุด ดีที่สุด

ดูแล - คุณยายนักเล่นเปียโน ไทยประกันชืวิต(วิดีโอ)
แม่ต้อย(วิดีโอ)แสงดาว(วิดีโอ)พ่อรักหนูน่ะลูก (วิดีโอ)โฆษณา "ปู่ชิว":ไทยประกันชีวิต(วิดีโอ)ไทยประกันชีวิต ชุด My Girl (วิดีโอ)ไทยประกันชีวิต ชุดเวลา(วิดีโอ)เรื่อง อัพเดตล่าสุด!